Your address will show here +12 34 56 78
Informacje
Pośrednictwo pracy

Pracodawców i przedsiębiorców obejmuje wiele form pomocy ze strony powiatowych urzędów pracy. Do wsparcia zaliczane jest m.in. pośrednictwo pracy krajowej oraz unijnej. Pracodawcy z Tarnowa mogą zamieszczać oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności, a także korzystać z pomocy w doborze pracowników. Doradcy EURES w ramach wojewódzkich urzędów pracy wspierają pracodawców w obszarze planowania strategii rekrutacji oraz w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Staże i bony stażowe

Kolejną formą wsparcia są staże. Te dla osób do 30 roku życia trwają od 3 do 12 miesięcy, a w przypadku pozostałych bezrobotnych długość stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy. Bezrobotni mogą starać się o bony stażowe – mogą je otrzymać osoby bezrobotne przed 30 rokiem życia, jeśli znalazły pracodawcę, który zadeklarował, że zatrudni je po skończeniu stażu na minimum 6 miesięcy. W ramach bonu stażowego starosta może sfinansować koszty przejazdu z i do miejsca odbywania stażu oraz koszty badań lekarskich lub psychologicznych.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Z refundacji może skorzystać nie tylko przedsiębiorca, ale też producent rolny, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła podstawowa. Wysokość refundacji kosztów nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Prace interwencyjne

Mogą być organizowane u pracodawców oraz przedsiębiorców, a refundacja w ramach prac interwencyjnych może być przyznana na okres do 6 lub do 12 miesięcy.

Szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji

Wielu pracowników nie może znaleźć pracy w Tarnowie, ponieważ nie mają odpowiednich kwalifikacji. Starosta może sfinansować szkolenia indywidualne i grupowe oraz studia podyplomowe. Ze szkoleń korzystają m.in. osoby zatrudnione u pracodawców, wobec których ogłoszono upadłość oraz cudzoziemcy.

Inne formy wsparcia tarnowskich pracodawców to m.in. przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, poradnictwo zawodowe, świadczenia aktywizacyjne czy dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.0

Informacje
W czerwcu 2018 roku liczba bezrobotnych, która figurowała w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, zmniejszyła o 182 osoby. Tym samym osiągnęła poziom 7803 osoby. Oznacza to, że poziom bezrobocia 30 czerwca 2018 zamknął się liczbą o 1419 osób mniejsza niż w roku poprzednim.

Dla porównania 20 czerwca 2017 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Tarnów wynosił 9222 osoby. Taki wynik daje także obraz porównawczy dla maja. Ze statystyk wynika, że w Tarnowie w maju było o 34 osoby więcej w gronie bezrobotnych, a dla powiatu aż o 148.

Stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu tarnowskiego wyniosła na koniec czerwca 2018 7%, a dla miasta Tarnów 5,4. Dla porównania skala województwa małopolskiego zamknęła się w liczbie 4,9%, a kraju 6,1%.

Klienci PUP Tarnów to w czerwcu 7803 osoby bezrobotne, w tym 662 niepełnosprawne, 206 osób poszukujących pracy, w tym 121 osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2018 obsłużono łącznie 8009 osób z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa.

Wśród osób bezrobotnych figurowało 2078 osób w wieku do 30 roku życia, które stanowiły 26,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie osób powyżej 50 roku życia w ewidencji znalazło się 2018 osób, czyli 25,9% ogółu.

Osoby o statusie długotrwale bezrobotnych to liczba 4663, czyli 59,8% ogółu. Z kolei 168 osób, to osoby, które w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły są bezrobotne. Wśród nich znajduje się: 81 osób po ukończeniu szkoły wyższej, 62 osoby po ukończeniu szkoły policealnej i średniej zawodowej, 17 osób po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej, 7 zasadniczej zawodowej i 1 z obszaru gimnazjum lub poniżej.0

Informacje
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie na koniec lutego 2018 roku osiągnęła poziom 9336 osób. W porównaniu do stycznia liczba ta zmniejszyła się o 44 osoby. Natomiast porównując dane do roku ubiegłego, stan bezrobotnych na koniec lutego 2017 wyniósł 11253 osoby.

W samym mieście Tarnowie liczba bezrobotnych uległa zwiększeniu o 5 osób. Oznacza to, że w Tarnowie było 3467 osób zarejestrowanych w PUP. To mniej niż w styczniu, kiedy przybyły 122 osoby bezrobotne.

Biorąc pod uwagę stopę bezrobocia w Tarnowie wzrosła ona o 0,1% w lutym w porównaniu do stycznia, natomiast spadła o 1,3% w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Koniec lutego 2018 to dla Tarnowa stopa bezrobocia wielkości 6%.

Wśród bezrobotnych do 30 roku życia na koniec lutego 2018 w wykazie ewidencji dla Tarnowa znalazło się 750 osób. Liczba ta stanowiła 21,6 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tarnowie. Jeśli chodzi o osoby powyżej 50 roku życia w Tarnowie, było ich 966 osób, co z kolei stanowiło 28,7% ogółu bezrobotnych w mieście.

Bezrobotni, którzy pozostają bez zatrudnienia już dłuższy czas, tzw. osoby długotrwale bezrobotne stanowiły w lutym 2018 w Tarnowie 59,6% ogółu bezrobotnych miasta. Było to 2068 osób.

Bezrobotni tarnowianie mają możliwość skorzystania z różnorodnych form aktywizacji zawodowej, które oferuje im Powiatowy Urząd Pracy. Do tych aktywności zaliczyć można następujące programy:

 • Pośrednictwo pracy krajowe;
 • Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG;
 • Planowanie działalności gospodarczej;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji;
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • Staże;
 • Prace interwencyjne;
 • Praktyki absolwenckie;
 • Roboty publiczne;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Prace społecznie użyteczne;
 • Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy;
 • Zwolnienia grupowe;
 • Bon zatrudnieniowy;
 • Świadczenie aktywizacyjne;
 • Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia;
 • Refundacja składek dla osób do 30 roku życia;
 • Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia;
 • Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Powiatowy Urząd Pracy oferuje tarnowianom także pomoc elektroniczną. Nie wychodząc z domu, bezrobotny może dodać swoje CV do bazy PUP, zarejestrować się online w urzędzie, stworzyć swoje CV przy pomocy kreatora, nagrać także wersję video swojego CV tzn. video CV itp. Te wygodne w użyciu aplikacje nie tylko zaoszczędzają czas, ale pozwalają jeszcze skutecznie szukać pracy.
0

Informacje
Sytuacja na rynku pracy w Tarnowie jest płynna, z tendencją do zmian. Widoczna poprawa w spadku osób bezrobotnych jest tego najlepszym przykładem.

Struktura bezrobocia

Rok 2017 zakończył się z liczbą 8979 zarejestrowanych bezrobotnych. Ten pułap jest o 1710 osób niższy w porównaniu z rokiem 2016, gdzie liczba bezrobotnych wynosiła 10689. To dobry znak. Tym samym stopa bezrobocia wyniosła 5,6%. Wśród osób zarejestrowanych znalazło się 711 osób niepełnosprawnych. W grupie osób poszukujących pracy, czyli w grupie 220 osób, aż 123 to osoby niepełnosprawne. 28,6% ogółu bezrobotnych powiatu stanowiły osoby do 30 roku życia. Stanowi to aż 2568 osób, z czego w samym Tarnowie liczba ta wyniosła 705 osób tj. 21,1%. Wśród osób powyżej 50 roku życia w mieście status bezrobotnych miało 965 osób, co stanowi 28,9% ogółu bezrobotnych w Tarnowie. Osoby długotrwale bezrobotne z końcem 2017 stanowiły tu 60,7% ogółu, co daje liczbę 2029 mieszkańców Tarnowa.

Deficyt

Największe zapotrzebowanie występowało w Tarnowie na określone grupy zawodowe. Mowa tutaj o przedstawicielach konkretnych zawodów, które reprezentują: agenci ubezpieczeniowi, brukarze, ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, elektromechanicy i elektromonterzy, graficy komputerowi, inżynierowie budownictwa, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, lekarze, monterzy instalacji budowlanych, monterzy konstrukcji metalowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, posadzkarze, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, przedstawiciele handlowi, samodzielni księgowi, spawacze, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni.

Nadwyżka

Rok 2017 nie był dobrym rokiem z kolei dla przedstawicieli zawodów występujących w znacznej nadwyżce. Wśród nich znajdują się: bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, fizjoterapeuci i masażyści, kierowcy samochodów osobowych, kucharze, magazynierzy, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, robotnicy budowlani, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno‐ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy oraz technicy budownictwa.0

Informacje, Rozwój
Kreatywność to zdecydowanie domena mieszkańców Tarnowa. Pod hasłem kreatywności właśnie organizowane są w mieście inicjatywy twórcze dla określonych grup. Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi kultury, dziennikarzy, twórców, menedżerów oraz przedsiębiorców.

Spotkania naukowe

Przedsięwzięcie w formie wykładów, prelekcji i konferencji to rodzaj spotkań różnorodnych ludzi z ciekawych branż. Inicjatywa ma służyć zarówno wymianie kontaktów, jak i poznaniu praktyk biznesowych, niekiedy nawet konkurencji. Wszystko z przymrużeniem oka, ale jak najbardziej poważnie. Głównym celem jest nauka na błędach, dzielenie się trudnymi doświadczeniami z pracy zawodowej i zakamarków prowadzenia własnego biznesu. Zdecydowanie warto brać udział w tego typu wydarzeniach. Mogą one okazać się pomocne w prowadzeniu własnego biznesu lub w pracy codziennej. Pozwolą być może uniknąć nieciekawych lub stresujących sytuacji oraz wyciągnąć wnioski z cudzych porażek.

Nadzieje

Niektórzy pesymiści stwierdzą, że po co to komu. Przecież w Tarnowie nie opłaca się być kreatywną osobą. O pracę ciężko, a i tak nikt potencjału nie doceni. Po co więc? Chociażby po to, żeby coś zmienić w mieście. Jeśli część ludzi reprezentuje podejście maruderów „nic się nie dzieje”, „nic się nie zmienia”, „jest tylko gorzej” – to rzeczywiście nic się nie zmieni. Jednak w ludziach kreatywnych jest właśnie siła, która może zadecydować o przyszłych losach Tarnowa. To właśnie oni mogą stworzyć nowe miejsca pracy i zatrzymać tych wszystkich ambitnych ludzi wyjeżdżających do pracy do Krakowa. W nich siła i nadzieja na to, aby Tarnów mógł stać się drugim Krakowem nie tylko w dziedzinie turystyki, ale także rynku pracy.

Potencjał

Aby zatrzymać odpływ młodych zdolnych ludzi z Tarnowa, trzeba rozwijać w nich nić zainteresowania już na etapie edukacji szkolnej. Ważne, aby zachęcać swoje dzieci do aktywności. Niech podejmują inicjatywy i wyzwania. Niech tworzą gazetki szkolne, strony internetowe, fotografują, tworzą grupy dyskusyjne, wzajemnie się motywują. Tylko młodzi kreatywni ludzie są w stanie nadać nowe życie miastu i wzmocnić rynek pracy. W Tarnowie potrzebne są nowe inwestycje i świeże, nieograniczone umysły z potencjałem, które zmienią miasto w prężnie działający ośrodek gospodarczy.0

Informacje, Rozwój
Większość ludzi myśli, że zawód nauczyciela jest lekki, prosty i przyjemny. Przecież mają wakacje, ferie, pracują w „państwówce”, mają różne godziny pracy, więc łatwiej im coś załatwić w ciągu dnia. Czasami kończą o 11:00…

Wyobrażenia

Jak to dobrze być nauczycielem można wymieniać w nieskończoność. Często są to jednak tylko i wyłącznie wyobrażenia innych ludzi. Z rzeczywistością ma to jednak niewiele wspólnego. Przede wszystkim, aby zostać nauczycielem trzeba mieć powołanie jak ksiądz lub lekarz.

Trud

Przede wszystkim, aby zostać nauczycielem trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i wykształcenie wyższe. Należy także spełnić szereg warunków takich jak np.: niekaralność, wysokie standardy moralne, wysokie standardy obyczajowe. Nauczyciel musi wykazywać się niezmierzonymi pokładami cierpliwości i wykonywać swoją pracę z pasją i poczuciem misji. Nade wszystko wymagane jest poczucie odpowiedzialności. To w końcu na barkach nauczyciela spoczywa trud przekazania i wychowania młodego pokolenia.

Wyróżnienie

Tarnowscy nauczyciele dzięki swojemu uporowi i pasji zostali docenieni przez miasto. Ponad 100 nauczycieli otrzymało Nagrodę Prezydenta Tarnowa za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Praca, trud, zaangażowanie, pomysły, działanie, inicjatywy, które podejmują każdego dnia tarnowscy nauczyciele, zostały nagrodzone i wyróżnione. Największą nagrodą dla grona pedagogicznego jednak są osiągnięcia ich podopiecznych. Wiedzą jak wiele zależy od ich podejścia do ucznia.

Przygotowanie

Należy pamiętać, że praca nauczyciela, to nie tylko godziny spędzone w szkole. To także niezmierzona ilość czasu przeznaczona na przygotowanie lekcji, sprawdzenie klasówek i merytoryczne opracowanie materiałów dydaktycznych.

Rzeczywistość

Zarobki nauczyciela uzależnione są od stopnia zawodowego. Niestety ostatnie zmiany wprowadziły niemały chaos do świata nauczycielskiego. Cięcia etatów, zwolnienia i przebranżowienie niekiedy stały się przykrą rzeczywistością nauczycieli w całej Polsce. Tarnów nie jest odosobniony w tym procederze.0