Podsumowanie czerwca 2018 w PUP Tarnów

analiza bezrobocia PUP Tarnów

W czerwcu 2018 roku liczba bezrobotnych, która figurowała w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, zmniejszyła o 182 osoby. Tym samym osiągnęła poziom 7803 osoby. Oznacza to, że poziom bezrobocia 30 czerwca 2018 zamknął się liczbą o 1419 osób mniejsza niż w roku poprzednim.

Dla porównania 20 czerwca 2017 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Tarnów wynosił 9222 osoby. Taki wynik daje także obraz porównawczy dla maja. Ze statystyk wynika, że w Tarnowie w maju było o 34 osoby więcej w gronie bezrobotnych, a dla powiatu aż o 148.

Stopa bezrobocia rejestrowanego dla powiatu tarnowskiego wyniosła na koniec czerwca 2018 7%, a dla miasta Tarnów 5,4. Dla porównania skala województwa małopolskiego zamknęła się w liczbie 4,9%, a kraju 6,1%.

Klienci PUP Tarnów to w czerwcu 7803 osoby bezrobotne, w tym 662 niepełnosprawne, 206 osób poszukujących pracy, w tym 121 osób niepełnosprawnych. W czerwcu 2018 obsłużono łącznie 8009 osób z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa.

Wśród osób bezrobotnych figurowało 2078 osób w wieku do 30 roku życia, które stanowiły 26,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie osób powyżej 50 roku życia w ewidencji znalazło się 2018 osób, czyli 25,9% ogółu.

Osoby o statusie długotrwale bezrobotnych to liczba 4663, czyli 59,8% ogółu. Z kolei 168 osób, to osoby, które w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły są bezrobotne. Wśród nich znajduje się: 81 osób po ukończeniu szkoły wyższej, 62 osoby po ukończeniu szkoły policealnej i średniej zawodowej, 17 osób po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej, 7 zasadniczej zawodowej i 1 z obszaru gimnazjum lub poniżej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.