Statystyki dla Tarnowa – luty 2018

bezrobocie w Tarnowie luty 2018

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie na koniec lutego 2018 roku osiągnęła poziom 9336 osób. W porównaniu do stycznia liczba ta zmniejszyła się o 44 osoby. Natomiast porównując dane do roku ubiegłego, stan bezrobotnych na koniec lutego 2017 wyniósł 11253 osoby.

W samym mieście Tarnowie liczba bezrobotnych uległa zwiększeniu o 5 osób. Oznacza to, że w Tarnowie było 3467 osób zarejestrowanych w PUP. To mniej niż w styczniu, kiedy przybyły 122 osoby bezrobotne.

Biorąc pod uwagę stopę bezrobocia w Tarnowie wzrosła ona o 0,1% w lutym w porównaniu do stycznia, natomiast spadła o 1,3% w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Koniec lutego 2018 to dla Tarnowa stopa bezrobocia wielkości 6%.

Wśród bezrobotnych do 30 roku życia na koniec lutego 2018 w wykazie ewidencji dla Tarnowa znalazło się 750 osób. Liczba ta stanowiła 21,6 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tarnowie. Jeśli chodzi o osoby powyżej 50 roku życia w Tarnowie, było ich 966 osób, co z kolei stanowiło 28,7% ogółu bezrobotnych w mieście.

Bezrobotni, którzy pozostają bez zatrudnienia już dłuższy czas, tzw. osoby długotrwale bezrobotne stanowiły w lutym 2018 w Tarnowie 59,6% ogółu bezrobotnych miasta. Było to 2068 osób.

Bezrobotni tarnowianie mają możliwość skorzystania z różnorodnych form aktywizacji
zawodowej
, które oferuje im Powiatowy Urząd Pracy. Do tych aktywności zaliczyć można następujące programy:

 • Pośrednictwo pracy krajowe;
 • Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG;
 • Planowanie działalności gospodarczej;
 • Poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji;
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych;
 • Staże;
 • Prace interwencyjne;
 • Praktyki absolwenckie;
 • Roboty publiczne;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Prace społecznie użyteczne;
 • Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy;
 • Zwolnienia grupowe;
 • Bon zatrudnieniowy;
 • Świadczenie aktywizacyjne;
 • Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia;
 • Refundacja składek dla osób do 30 roku życia;
 • Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia;
 • Program Aktywizacja i Integracja (PAI).

Powiatowy Urząd Pracy oferuje tarnowianom także pomoc elektroniczną. Nie wychodząc z domu, bezrobotny może dodać swoje CV do bazy PUP, zarejestrować się online w urzędzie, stworzyć swoje CV przy pomocy kreatora, nagrać także wersję video swojego CV tzn. video CV itp. Te wygodne w użyciu aplikacje nie tylko zaoszczędzają czas, ale pozwalają jeszcze skutecznie
szukać pracy.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.