Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 135784

Warunki pracy

Praca praca jednozmianowa


Praca administracyjno-biurowa


Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała (siedząca)


Wysiłek fizyczny


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca wykonywana w pomieszczeniu w budynku KP Tarnów-Zachód ul. Ks. Indyka 2, budynek nie jest wyposażony w windę osobową, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych


Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: pomieszczenie służbowe wyposażone w meble biurowe, komputer z drukarką, telefon,


Dodatkowo obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, niszczarka papieru, ksero, fax


Inne: konieczność kontaktu z podmiotami pozapolicyjnymi: Prokuratura, Sąd, Urząd Skarbowy


 

Zakres zadań

 • przyjmowanie, wydawanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych zabezpieczonych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych,
 • ewidencjonowanie w rejestrach postępowań przygotowawczych i rejestrach postępowań sprawdzających odmów wszczęcia poszczególnych spraw oraz ewidencjonowanie dokonanych w związku z tym rejestracji kryminalnych,
 • prowadzenie korespondencji z sądem, prokuraturą, urzędem skarbowym oraz WPA KWP w Krakowie w związku z dowodami rzeczowymi,
 • udzielanie wyczerpującej informacji osobom fizycznym zgłaszającym się do jednostki w związku z prowadzonym depozytem dowodów rzeczowych,
 • udział w pracach komisji ds. przekazywania agend służbowych naczelników wydziałów KMP i komendantów Komisariatów Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy z innymi
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeżeli urodziła się przez 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne”