Your address will show here +12 34 56 78
ROZWOJOWY     

 

Rynek pracy w Tarnowie                


Sytuacja na rynku pracy w Tarnowie jest płynna, z tendencją do zmian. Widoczna poprawa w spadku osób bezrobotnych jest tego najlepszym przykładem. Rok 2017 zakończył się z liczbą 8979 zarejestrowanych bezrobotnych. Ten pułap jest o 1710 osób niższy w porównaniu z rokiem 2016, gdzie liczba bezrobotnych wynosiła 10689.
KARIERA I ROZWÓJ

KREATYWNOŚĆ DOMENĄ
MIESZKAŃCÓW TARNOWA


Pod hasłem kreatywności właśnie, organizowane są w mieście inicjatywy twórcze dla określonych grup. Spotkania przeznaczone są przede wszystkim dla ludzi kultury, dziennikarzy, twórców, menedżerów oraz przedsiębiorców. Bezrobotni mają szansę skorzystać z programów aktywizacji zawodowej oferowanych przez PUP.

1

Świadomość

Rynek pracy jest zmienny, dobre rozeznanie oraz świadomość rynku, pozwalają zaplanować ścieżkę kariery zawodowej

2

Kształcenie

Zdobycie wykształcenia na odpowiednim kierunku, to mocny atut w oczach przyszłych pracodawców

3

Rozwój

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych sprawia, że stale jesteśmy na bieżąco z najnowszą wiedzą, a nasza wartość jako pracownika stale się podnosi

4

Kreatywność

Warto brać udział w inicjatywach: konferencjach zawodowych, prelekcjach, czy wykładach dedykowanych konkretnym branżom

DANE I STATYSTYKI

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?


Rok 2017 zakończył się z ilością 8979 zarejestrowanych bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wyniosła 5,6%. Wśród osób zarejestrowanych znalazło się 711 osób niepełnosprawnych. W grupie osób poszukujących pracy, czyli w grupie 220 osób, aż 123 to osoby niepełnosprawne. W Tarnowie osoby bezrobotne do 30. roku życia chowały się pod liczbą 705 osób. Wśród osób powyżej 50. roku życia status bezrobotnych miało 965 osób. 2029 mieszkańców Tarnowa to osoby długotrwale bezrobotne.

ZAWODY

RÓŻNORODNE ZAPOTRZEBOWANIE 

NA RYNKU PRACY?


Na brak pracy narzekać nie mogą m.in.: kucharze, cukiernicy, brukarze, dekarze i blacharze budowlani, elektromechanicy, graficy, programiści, lekarze, inżynierowie budownictwa, kierowcy autobusów, czy kierowcy samochodów ciężarowych. Z kolei pracy może zabraknąć dla ekonomistów, filologów, tłumaczy, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, pedagogów, pracowników administracyjnych i biurowych, socjologów.

Zawody przyszłości

Przedstawicieli m.in. jakich zawodów poszukują pracodawcy w Tarnowie?
  • Text Hover
Lekarz
  • Text Hover
Programista 
  • Text Hover
Szef Kuchni
  • Text Hover
Kierowca 


TARNÓW

WSPIERA KREATYWNOŚĆ


Liczne inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane dla kreatywnych mieszkańców Tarnowa służą poznaniu praktyk biznesowych. Dzielenie się trudnymi doświadczeniami z pracy zawodowej i zakamarkami prowadzenia własnego biznesu a także nauka na błędach, mogą okazać się pomocne w prowadzeniu własnego biznesu lub w pracy codziennej.