Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 126805

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka,


 


 

Zakres zadań

 • pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • analizuje oświadczenia o stanie majątkowym
 • prowadzi wymagane ewidencje i rejestry
 • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań, w tym: Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Umiejetność czytania i analizy przepisów prawnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność redagowania pism
 • Przeszkolenie z obsługi aplikacji użytkowych, adekwatnych do wykonywania zadań na danym stanowiku pracy
APLIKUJ TERAZ