Praca: Referent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 127149

Warunki pracy

Praca z zastosowaniem komputera, siedziba inspektoratu nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Pomieszczenie pracy o charakterze
biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Praca wymagająca szczególnej koncentracji,
odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do
dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • wykonuje czynności w systemie EZD
 • zastępuje pracownika prowadzącego obsługę sekretariatu i kancelarii
 • prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem, ochroną majątku oraz utrzymaniem czystości i porządku w budynku Delegatury
 • prowadzi sprawy związane z remontami i modernizacją budynku oraz jego wyposażenia technicznego
 • prowadzi sprawy związane z organizacją przeglądów technicznych majątku trwałego i ruchomości oraz zleca ich naprawy i konserwację
 • prowadzi sprawy związane z zaopatrzeniem tj. przygotowuje, sporządza i rozlicza dokumenty dotyczące zakupu towarów i usług, wstępnie uzgadnia warunki zakupu-sprzedaży z kontrahentami
 • przygotowuje dane do sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy własnej, w tym samodzielność i inicjatywa w wykonywaniu zadań
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ