Praca: Opiekunka w żłobku

Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku
Opiekunka w żłobku
Miejsce pracy: Brzesko
Numer: StPr/24/0084
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci oraz ich usamodzielnianie. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. Zapewnienie opieki nad wypoczywającymi dziećmi. Zapewnienie pomocy dydaktycznych oraz dekorowanie pomieszczeń żłobka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Ukończony kurs opiekunki w żłobku.Umiejętność pracy z dziećmi, opiekuńczość, wrażliwość, empatia.Pozytywny stosunek do dzieci, ludzi, świata.Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dziećmi.1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

Miejsce pracy:

Brzesko


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku