Praca: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 126804

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


- obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka,


 


 

Zakres zadań

  • prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
  • dokonuje rozliczenia z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie
  • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
  • prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań, w tym: Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,Ustawa z 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  • Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
APLIKUJ TERAZ