Zmiany w strukturze miasta, to zmiany w życiu tarnowian

Jak żyje się w Tarnowie

Inwestycje to bardzo ważny element życia każdego miasta i wsi w Polsce. W Tarnowie rok 2018 zapowiada się szeregiem inwestycji. Na wydatki zaplanowano spory budżet.

Kwoty

Całkowity dochód miasta na koniec bieżącego roku przewidywany jest na około 686 mln złotych. Po stronie wydatków widnieje zapis w wysokości 848 mln złotych. Część przeznaczona na wydatki została już pozyskana ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków unijnych. Na jakie cele zostaną spożytkowane środki?

Komunikacja

W głównej mierze fundusze zostaną zainwestowane w modernizację układu komunikacyjnego w mieście. Zmiany z pewnością nie ominą głównych ulic Tarnowa. Aktualizacja w infrastrukturze komunikacyjnej miasta to absolutna konieczność, która poprawi jakość życia tarnowian. O ile przyjemniej jeździ się po równych drogach lub nie stoi w korkach? O ile szybciej dociera się do pracy, domu, szkoły samochodem, czy komunikacją miejską? Te prozaiczne elementy składowe przyczyniają się do postrzegania w innych barwach szarości dnia codziennego.

Inwestycje

Dodatkowo modernizacji ulegnie hala sportowa „Jaskółka” oraz sala koncertowa należąca do Zespołu Szkół Muzycznych. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego to także jedno z założeń budżetowych na rok 2018. Co z pozostałymi terenami inwestycyjnymi i rozwojem gospodarki? Aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów do Tarnowa, należy przygotować pod to odpowiedni grunt. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej to także jedno z założeń tegorocznego budżetu wydatków na rozwój miasta. Strefa Aktywności Gospodarczej to bardzo ważny punkt na mapie Tarnowa, tak samo, jak Tarnowski Park Doświadczeń. Władze miasta nie zapominają także o swoich mieszkańcach. W budżecie zaplanowano wsparcie oświaty oraz rodzin i pomoc społeczną.

Kredyt

Zapotrzebowanie jest tak duże, że nie na wszystko wystarczą środki z „domowego” budżetu miasta. Na część inwestycji został zaciągnięty kredyt, nie mniej jednak jest to inwestycja, która jest absolutnie konieczna i w dalszej perspektywie bardzo opłacalna.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.