Tarnów – informacje ogólne

informacje o mieście

Tarnów położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego. Miasto usytuowane nad rzeką Białą i Dunajcem znajduje się zaledwie 80 km od stolicy województwa, czyli Krakowa.

Informacje statystyczne

Tarnów zajmuje powierzchnię 72,44km2. Stanowi to 0,48% powierzchni województwa małopolskiego. Jest to także drugie co do wielkości miasto w województwie. Wskaźnik liczby ludności zamieszkującej miasto wynosi ponad 111 000 osób. To z kolei daje obraz procentowy z liczbą 3,31% ludności całego województwa małopolskiego. Niestety coraz częściej obserwuje się odpływ ludności z Tarnowa. Głównym powodem jest sytuacja na rynku pracy oraz wysokość pensji. Najczęściej z miasta wyjeżdżają młodzi ludzie. Niemniej jednak rok 2017 zamknął się z rekordowo niskim bezrobociem wynoszącym 5,6%. Na dzień 31.12.2017 w Tarnowie było zarejestrowanych 8979 bezrobotnych. Takiej sytuacji nie było w Tarnowie nigdy wcześniej. To daje nadzieję, że sytuacja ustabilizuje się i zatrzyma odpływ ludności w wieku produkcyjnym. Początek roku 2018 przyniósł kolejny spadek bezrobocia rejestrowanego.

Szlaki komunikacyjne

Do Tarnowa łatwo dostać się za pomocą bardzo dobrze rozbudowanej infrastrukturze drogowej. Przez miasto i w jego okolicach przebiegają ważne szlaki handlowe o znaczeniu europejskim jak: autostrada A4 łącząca Zgorzelec z Medyką, droga krajowa nr 73 dająca połączenie pomiędzy Warszawą, Nowym Sączem i granicą Słowacji. Świetne kolejowe węzły komunikacyjne pozwalają, na szybkie przedostanie się do Lwowa, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Szczecina, czy Poznania. Transport drogą lotniczą może zostać zrealizowany z Krakowa-Balic lub Rzeszowa-Jasionki (czas dojazdu samochodem autostradą A4 z Tarnowa do obu lotnisk zajmuje około godziny).

Aktywność kulturalna

W Tanowie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. Jest to miejsce festiwali, imprez plenerowych oraz różnorodnych eventów interdyscyplinarnych. Mieszkańcy miasta są aktywnie zaangażowani zarówno w przygotowanie imprez, jak i udział w nich. Wśród ważnych wydarzeń w Tarnowie wymienić należy: Festiwal Paschalny „Musica Poetica”, Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”, PAKAdemia – Festiwal Kabaretowy, Tarnowska Nagroda Filmowa, Grupa Azoty Grand Festiwal, Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj z Nami”, Zdarzenia – święto miasta, Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia”, Festiwal Grupa Azoty Jazz Contest Tarnów i wiele, wiele innych. W mieście odbywają się także cykliczne i okazjonalne zajęcia edukacyjne, koncerty, spektakle, wystawy artystyczne. To tylko wycinek, a i tak można sobie zobrazować, jak duża jest aktywność kulturalna w mieście.

Nowe miasto

Władze miasta opracowały program rewitalizacji Tarnowa, który ma mieć bezpośredni wpływ na politykę gospodarczą, społeczno-kulturalno-edukacyjną oraz mieszkaniową. Oznacza to nowe, lepsze życie dla mieszkańców Tarnowa i zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka inwestycyjnego, turystycznego i miejsca do życia. W związku z powyższym na dodatkowe wsparcie mogą liczyć ośrodki gospodarcze, które aktualnie wykazują znaczącą rolę lokalną. Obecnie zdewastowane miejsca i tereny poprzemysłowe mają stać się także gospodarczymi perełkami miasta. Dodatkowo na wsparcie mogą liczyć bezrobotni mieszkańcy. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na edukację, przedsiębiorczość oraz rozwój kompetencji zawodowych. W Tarnowie obszary rewitalizowane mają pełnić funkcję przyjazną mieszkańcom na wielu poziomach życia. Miasto także chce wspierać zasiedlanie obszarów centralnych Starego Miasta. Tam, gdzie obecnie znajdują się lokale socjalne, mają powstać ciekawe propozycje mieszkaniowe dla napływowej ludności oraz pozostałych mieszkańców miasta. Tereny socjalne mają zostać zagospodarowane w innej części Tarnowa, tak aby najbardziej reprezentacyjne miejsca w mieście, mogły zacząć pełnić w 100% swoją rolę i przyciągać turystów.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.