Praca: Technik ochrony środowiska

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach
Technik ochrony środowiska
Miejsce pracy: Bobowa
Numer: StPr/21/0205
OBOWIĄZKI:
monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie; określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka; oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby; badanie i kontrolowanie emisji i misji zanieczyszczeń; sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi; przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej; przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska; sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji z zakresu ochronyśrodowiska; prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt i roślin; przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; analiza i ocena zapotrzebowania w gm. Bobowa na działania związane z instalacją odnawialnych źródeł energii; budowanie bazy informacyjnej dotyczących źródeł ogrzewania w gm. Bobowa na podstawie ankiet; analiza i ocena wpływu zastosowania instalacji fotowoltaicznych na koszty energii elektrycznej w budynkah uzyteczności publicznej w m. Bobowa
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak, kierunek: Ochrona środowiska


Wymagania inne:

wykształcenie średnie z zakresu ochrony środowiska

Miejsce pracy:

Bobowa


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

APLIKUJ TERAZ