Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 65820

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•praca administracyjno – biurowa
•możliwość wystąpienia pracy w terenie, tj. podejmowanie czynności podczas kwalifikacji wojskowej w ramach PKLek, wyjazd w celu promowania różnych form służby wojskowej
•częsta obsługa klientów zewnętrznych
•praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie
•oświetlenie naturalne i sztucznym
•praca w systemie jednozmianowym
Stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (budynek – III piętrowy, brak wind - konieczność poruszania się po schodach, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi). Brak podjazdów przy wejściu głównym.

Zakres zadań

 • Udział w promocjach na rzecz rekrutacji ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej, Legii akademickiej, Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz zawodowej służby wojskowej;
 • Prowadzenie w rekrutacji żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR);
 • Przygotowanie dla żołnierzy NSR kart powołania na ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz przygotowania wyciągów z wykazów dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywają się te ćwiczenia;
 • Przygotowanie do wysłania do dowódców jednostek wojskowych zawiadomień o wydanych kartach powołania na ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 • Przygotowanie pism do pracodawców żołnierzy NSR o dniach odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • Realizacja wniosków żołnierzy NSR o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • Opracowywanie dokumentacji do wypłacenia należności finansowych żołnierzom rezerwy wzywanych do WKU;
 • Administrowanie danymi w systemie "SEW on-line" jako użytkownik o uprawnieniach „rekrutujący”;
 • Administrowanie rezerwami osobowymi z wykorzystaniem SI SPIRALA-ZINT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: o powszechnym obowiązku obrony RP i aktów wykonawczych do ustawy, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy, o ochronie danych osobowych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Staż pracy: co najmniej 0,5 roku w administracji publicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE"
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Otwartość, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista
 • Umiejętność panowania nad ekspresją ciała i gestów
APLIKUJ TERAZ