Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 85747

Warunki pracy

Praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie w trzykondygnacyjnym budynku. Miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy. Dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni i szatni. Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.  Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Praca zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres (zagrożenia wynikające z nacisku grup przestępczych oraz z korupcji). Możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy.

Zakres zadań

 • bierze udział w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • bierze udział w sporządzaniu protokołów z kontroli, przygotowywaniu zarządzeń pokontrolnych, wystąpień i decyzji,
 • bierze udział w prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. wymierzania kar pieniężnych,
 • bierze udział w przygotowywaniu wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia przeciwko środowisku, oraz załatwianiu wniosków o interwencję,
 • przygotowuje materiały do opracowań, raportów, komunikatów i statystyki z zakresu prowadzonych kontroli i prowadzi bazę danych związanych z działalnością kontrolną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ochrona środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska: Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa Prawo wodne
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
 • Łatwość pisemnego formułowania wniosków,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów,
 • Analityczne myślenie.
APLIKUJ TERAZ