Praca: Starszy inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 114251

Warunki pracy

1. Praca administracyjno-biurowa. 2. Praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3m. 3. Stres związany z obsługą petentów. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe. 2. Budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w szczególności dotyczących wpisu do rejestru zabytków ruchomych
  • Nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkach ruchomych
  • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń
  • Prowadzenie ewidencji zabytków ruchomych
  • Opiniowanie powiatowych, gminnych i wojewódzkich programów ochrony zabytków w zakresie zabytków ruchomych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z ochroną zabytków lub historią sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: w administracji 1 rok w danym obszarze
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe