Praca: Specjalista

Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 116922

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań
 • Opracowywuje zbiorcze informacje statystyczne
 • Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych
 • Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Ogólna znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
 • Znajomość programu obsługującego bazy danych i do analizy danych statystycznych
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne
APLIKUJ TERAZ