Praca: Referent

Komenda Miejska Policji w Tarnowie
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 83809

Warunki pracy

- praca w podstawowym systemie czasu pracy /praca jednozmianowa,


- praca biurowa,


- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała,


- podstawowe wyposażenie stanowiska pracy: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon,


- dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań

 • sporządzanie wykazów nałożonych mandatów karnych w celu przesłania ich elektronicznie do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu za pomocą Portalu Usług Elektronicznych "Mandaty",
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej mandatów karnych w celu wydawania i pobierania bloczków mandatowych od wszystkich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie,
 • sporządzanie informacji miesięcznej i specyfikacji wykorzystanych mandatów i bloczków mandatowych celem rozliczenia z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie,
 • prowadzenie korespondencji z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Opolu w celu prawidłowego rozliczania mandatów karnych,
 • prowadzenie korespondencji z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie celem prawidłowego rozliczania bloczków mandatowych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków pokwitowań za zatrzymanie dowodów rejestracyjnych,
 • gromadzenie dokumentacji i korespondencja z Sądem Rejonowym dot. uchylenia mandatów karnych, a w szczególnych przypadkach z Prokuraturą Rejonową,
 • opracowywanie analiz celem przesłania ich do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach comiesięcznych sprawozdań dot. terminowości mandatów karnych,
 • realizacja czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie gospodarki mandatowej tj.: rejestracja dokumentów, przesyłanie skanów mandatów karnych do innych jednostek - w ramach pomocy prawnej, prowadzenie stałej korespondencji wewnętrznej dot. mandatów karnych / notatek wyjaśniających oraz notatek urzędowych oraz korespondencji zewnętrznej z osobami ukaranymi mandatami karnymi,
 • zastępowanie sekretarki oraz inspektora ds. administracyjno-biurowych Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • organizacja pracy własnej,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ