Praca: Referent

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 73598

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie PINB przy monitorze ekranowym, praca w terenie na obszarze powiatu bocheńskiego.


Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni znajdują się na parterze budynku. Ciągi piesze i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielania pozwoleń na użytkowanie
 • Prowadzi postępowania administracyjne wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne
 • Zbiera materiały dowodowe do prowadzonych postępowań
 • Przygotowuje projekty pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, zakłada akta sprawy
 • Prowadzi rejestry, przygotowuje dane do sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw
 • Przyjmuje strony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane o specjalności budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ