Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 84234

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca w kontakcie z substancjami chemicznymi, substancjami o działaniu rakotwórczym i mutagennym, gazami technicznymi


-     praca wymagająca zdolności manualnych z uwagi na zakres zadań


-     praca przy monitorze ekranowym, stanowiącym narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie na I piętrze w dwukondygnacyjnym budynku - budynek i pomieszczenia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek nie posiada windy


-     pomieszczenie pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełnia wymogi ergonomii


-     pracownik jest wyposażony nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej


-     dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni, szatni

Zakres zadań

 • Przygotowuje próbki środowiskowe oraz wykonuje analizy fizykochemiczne szczególnie metodami chromatograficznymi
 • Dokumentuje poszczególne etapy pracy oraz wprowadza dane do systemu komputerowego typu LIMS
 • Obsługuje, nadzoruje i sprawdza wyposażenie pomiarowe
 • Bierze udział w opracowaniu i walidacji metod badawczych
 • Prowadzi badania w ramach monitorowania ważności wyników
 • Realizuje działania wynikające z funkcjonującego w laboratorium systemu zarządzania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Prawa ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu auditowania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ