Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Mędrzechów
Numer: StPr/22/0970
OBOWIĄZKI:
Sporządzanie wywiadów środowiskowych przez skierowaną osobę bezrobotną, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań, pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin, współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: praca socjalna


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe, kierunek: praca socjalna. Praca w godz. 7.30-15.30. Wynagrodzenie: 3 010 zł + dodatek pracownika socjalnego 400 zł. Zatrudnienie w ramach umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych (FP). Oferta jest skierowana do osób zarejestrowanych w PUP Dąbrowa Tarnowska. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 10.10.2022 r. w siedzibie tut. Urzędu

Miejsce pracy:

Mędrzechów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

APLIKUJ TERAZ