Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 120367

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka,


- praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • pozyskuje informacje mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika
 • zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie
 • typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroli
 • dokonuje czynności sprawdzające
 • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
 • informuje właściwe komórki urzędu o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • archiwizuje dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • analizuje oświadczenia o stanie majątkowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego odpowiednio w obszarze lub co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • Znajomość zagadnień podatkowych, w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku