Praca: Konserwator (s)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Konserwator (s)
Miejsce pracy: Wojnicz
Numer: StPr/21/0529
OBOWIĄZKI:
1. Dbanie o utrzymanie porządku na podległym placówce terenie:- koszenie trawy,- prace ogrodnicze,- naprawy różnych sprzętów,- drobne prace budowlane.2. Przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych lub budynków.3. Okresowe przeprowadzanie porządków generalnych w salach, ogrodzie przedszkolnym oraz w innych pomieszczeniach placówki.4. Współpraca z innymi specjalistami w przypadku poważnych awarii.5. Znajomość i przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i ppoż.6. Zabezpieczenie przed dziećmi sprzętu i środków chemicznych, stosowanych do utrzymania placówki przedszkola w stanie funkcjonalności.7. Właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.8. Meldowanie przełożonemu o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz propozycji ich usunięcia.9. Wykonywanie innych prac, nie wymienionych w zakresie zadań, na polecenie bezpośredniego przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Staż będzie realizowany w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VI) Młodzi na start, który jest realizowany w ramach PO WER, Poddziałanie 1.1.1 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, dobra sprawność fizyczna, umiejętność analitycznego myślenia, spostrzegawczość. Praca w Wojniczu, od pn. do pt., w godz.: od 8.00 do 16.00. Zakres obowiązków: dbanie o utrzymanie porządku na podległym placówce terenie: koszenie trawy, prace ogrodnicze, naprawy różnych sprzętów, drobne prace budowlane; przeprowadzanie konserwacji instalacji technicznych lub budynków; okresowe przeprowadzanie porządków generalnych w salach, ogrodzie przedszkolnym oraz w innych pomieszczeniach placówki; współpraca z innymi specjalistami w przypadku poważnych awarii; znajomość i przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i ppoż; zabezpieczenie przed dziećmi sprzętu i środków chemicznych, stosowanych do utrzymania placówki przedszkola w stanie funkcjonalności; właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed kradzieżą i zniszczeniem; meldowanie przełożonemu o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz propozycji ich usunięcia; wykonywanie innych prac, nie wymienionych w zakresie zadań, na polecenie bezpośredniego przełożonego.

Miejsce pracy:

Wojnicz


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

APLIKUJ TERAZ