Praca: Inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 109591

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • W systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

 • Praca w siedzibie urzędu

 • Wyjazdy służbowe i szkolenia

 • Praca wymagająca kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i mailowych, związana również z bezpośrednią obsługą klienta

 • Praca wymagająca dyspozycyjności

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner itp.

 • Praca na drugim piętrze

 • Praca z bazami danych/programami specjalistycznymi

 • Praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

 • Toaleta na drugim piętrze niedostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy

Zakres zadań

 • Księguje operacje finansowe
 • Prowadzi rozliczenia dotacji dla jednostek OSP
 • Prowadzi gospodarkę kasową i sporządza raporty kasowe
 • Sporządza i ewidencjonuje obciążenia (noty, rachunki) ze wszystkich komórek organizacyjnych
 • Uzgadnia księgową ewidencję środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Rozlicza zaliczki pobrane przez pracowników
 • Uzgadnia salda konta - plan finansowy wydatków budżetowych
 • Sporządza i terminowo przekazuje przelewy bezgotówkowe do kontrahentów
 • Sprawdza dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym
 • Rozlicza dotacje otrzymane ze środków samorządowych
 • Sporządza listy płac, potrącenia obligatoryjne oraz zadeklarowane przez pracowników, nalicza zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne
 • Sporządza dokumentację dotyczącą operacji finansowych na rachunkach bankowych jednostki
 • Rozlicza delegacje służbowe
 • Przechowuje i archiwizuje dokumenty ze swojego stanowiska pracy
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu MS Office oraz innych urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw z zakresu realizowanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów wykonawczych dotyczących podróży służbowych
 • Znajomość stosowanego w PSP programu księgowo-płacowego Fortech, systemów do obsługi dofinansowań (SOD) i sprawozdań finansowych (SSF) oraz sytemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
 • Doświadczenie w sporządzaniu raportów przygotowania sprawozdań
 • Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ