Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Ogłoszenie o naborze Nr 89738

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na pierwszym piętrze. W budynku znajduje się winda. Praca biurowa i terenowa,  przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).

Zakres zadań

 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych,
 • uczestniczenie w kontrolach obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych do badań laboratoryjnych,
 • uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym,
 • wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami,
 • znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel,
 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją
APLIKUJ TERAZ