Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 120875

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazywanie usunięcia uchybień, zakazywania prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z warunkami weterynaryjnymi,
 • podejmowanie czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,
 • nadzór nad podmiotami w zakresie dobrostanu zwierząt
 • kontrola gospodarstw w zakresie IRZ
 • wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczości
 • prowadzenie magazynów Powiatowego Inspektoratu Weterynari, w tym przyjmowanie i wydawanie środków magazynowych, wystawianie druków magazynowych (PZ, WZ itp.) oraz współpraca z działem finansowo - księgowym przy ustalaniu stanów bieżących magazynów
 • pobieranie próbek do celów monitoringowych i diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych, znajomość kpa
 • Umiejętność pracy w zespole