Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 100252

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu bocheńskiego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz służące do wykonywania badań. Prowadzenie samochodu służbowego. Praca w zmiennych warunkach ( zimno – ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych.


Bariery architektoniczne: brak wind.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego,
 • prowadzi monitorowanie substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawuje nadzór nad lekarzami weterynarii wykonującymi czynności urzędowe w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzi obsługę systemów informatycznych stosowanych przez Inspekcję Weterynaryjną,
 • prowadzi sprawozdawczość.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B. i umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Dyspozycyjność poza godzinami pracy.
 • Wiedza z zakresu medycyny weterynaryjnej.
APLIKUJ TERAZ