Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Bochnia
Ogłoszenie o naborze Nr 100253

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu bocheńskiego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. W razie konieczności czynności służbowe poza godzinami pracy. Wyjazdy służbowe poza teren powiatu i województwa w godzinach pracy i poza godzinami pracy. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, skaner, telefon oraz sprzęt i wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz służące do wykonywania badań. Prowadzenie samochodu służbowego. Praca w zmiennych warunkach ( zimno – ciepło, wilgoć, hałas, uciążliwe zapachy, zanieczyszczone powierzchnie, kontakt z materiałem zakaźnym). Praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta. Stres związany z obsługą podmiotów nadzorowanych.


Bariery architektoniczne: brak wind.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazuje usunięcie uchybień, zakazuje prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z warunkami weterynaryjnymi,
 • sprawuje nadzór nad rejestracją zwierząt lądowych i ich obrotem,
 • podejmuje czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania,
 • sprawuje nadzór nad podmiotami w zakresie dobrostanu zwierząt,
 • prowadzi wymaganą sprawozdawczość bieżącą, okresową i statystyczną,
 • przeprowadza kontrole weterynaryjne w handlu, tranzycie i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • zwalcza choroby zakaźne zwierząt, w tym choroby odzwierzęce,
 • przeprowadza na terytorium powiatu kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • obsługuje weterynaryjne systemy informatyczne,
 • przygotowuje decyzje administracyjne wynikające z pełnionego nadzoru,
 • prowadzi postępowania administracyjne lub mandatowe, kieruje wnioski do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu zootechniki lub inne pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo dyplom ukończenia studiów wyższych
 • Prawo jazdy kat. B. i umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
APLIKUJ TERAZ