Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 88164

Warunki pracy

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Wyjazdy w teren. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, materiały i urządzenia biurowe. Możliwość korzystania z samochodu służbowego.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości i dostosowanych toalet.

Zakres zadań

 • sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w tym nakazuje usunięcie uchybień, zakazuje prowadzenia działalności - w przypadku kiedy jest ona niezgodna z warunkami weterynaryjnymi
 • uznaje dane stado bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy, lub wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznaje gospodarstwo, w którym utrzymywane są owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy - jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione
 • sprawuje nadzór nad rejestracją zwierząt koniowatych i ich obrotem
 • podejmuje czynności w celu wykrycia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania
 • sprawuje nadzór nad podmiotami w zakresie dobrostanu zwierząt
 • przygotowuje harmonogramy i kontrole gospodarstw w zakresie IRZ i CC
 • generuje raporty w PA
 • prowadzi wymaganą sprawozdawczość bieżącą, okresową i statystyczną
 • przeprowadza kontrole weterynaryjne w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • zwalcza choroby zakaźne zwierząt, w tym choroby odzwierzęce
 • sprawuje nadzór nad tranzytem zwierząt przez terytorium powiatu
 • przeprowadza na terytorium powiatu kontrole spełniania wymagań weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ