Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 84021

Warunki pracy

budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, V piętro, winda, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego, praca przy komputerze, udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu tarnowskiego, praca z urządzeniami pomiarowymi

Zakres zadań

  • Prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem protokołów kontroli.
  • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty pism, postanowień i decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
  • Podejmuje niezbędne działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
  • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydaje decyzje w sprawie wykonania niezbędnych robót i zabezpieczenia obiektu budowlanego.
  • Prowadzi postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ