Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Ogłoszenie o naborze Nr 81490

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku "inspektora nadzoru budowlanego" pracować będzie w siedzibie Inspektoratu w Dąbrowie Tarnowskiej oraz poza urzędem (wyjazdy na kontrole w terenie). Praca biurowa przy komputerze powyzej 4 godziny dziennie. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Praca wymaga pelnej sprawnosci psychoruchowej.


Siedziba urzędu mieści się na 1 piętrze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz windy. Toalaeta nie dostosowana dla potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi działalność inspekcyjną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem protokołów kontroli.
 • kontroluje dokumenty dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych,
 • Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty pism, postanowień i decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • inne zadania zlecone przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prawo jazdy kat. b
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego lub doświadczenie w administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ