Charakterystyka lokalnego rynku pracy

lokalny rynek pracy

Garść statystyk

W styczniu 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wpłynęło prawie 400 miejsc pracy. Stopa bezrobocia w mieście wyniosła 5,2%, a to lepszy wynik niż średnia dla powiatu (7,2%). W ewidencji bezrobotnych zarejestrowano 402 osoby, spośród których większość ma wykształcenie średnie zawodowe, policealne lub wyższe. Ponad połowę osób pozostających bez pracy, stanowią długotrwale bezrobotni. Niespełna 30% spośród bezrobotnych, to młodzież przed 30 rokiem życia.


Na jakie zawody utrzyma się zapotrzebowanie?

Na podstawie prognoz urzędu pracy powstają listy zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  Branże, które odczuwają najdotkliwiej braki kadrowe, to budownictwo, usługi, transport, a także opieka medyczna.

Wiele ofert pracy w Tarnowie jest skierowanych do fachowców, takich jak m.in. zbrojarze, stolarze budowlani, elektrycy, elektromonterzy, murarze, tynkarze czy operatorzy sprzętu do robót ziemnych. Ponadto poszukiwani są magazynierzy, kierowcy, spedytorzy, piekarze, szefowie kuchni, cukiernicy, fryzjerzy oraz kosmetyczki. Etaty czekają również na kelnerów i barmanów. Poza tym odnotowuje się duże zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych i opiekunki dziecięce, a także na położne.

Oczywiście fach w ręku jest przydatny, ale dyplom też może pomóc w znalezieniu stabilnego etatu. Tarnowscy pracodawcy czekają na lekarzy, psychologów, logopedów, nauczycieli  szkół specjalnych i zawodowych, pielęgniarki, dentystów, a także na samodzielnych księgowych, inżynierów budownictwa, chemików oraz administratorów stron internetowych.


Kto ma największe trudności ze znalezieniem pracy?

Najmniej ofert pracy w Tarnowie czeka na ekonomistów, pracowników administracyjnych i biurowych, fizjoterapeutów i masażystów. Prognozuje się, że do zawodów nadwyżkowych będą należeć też pracownicy do spraw ochrony środowiska i bhp.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.