Praca: Sortowacz

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Sortowacz
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Numer: StPr/23/0705
OBOWIĄZKI:
Sortowanie produktów lub materiałów z uwzględnieniem celu sortowania odzieży, przygotowanie do pakowania, magazynowani, transportu, itp., sortowanie materiałów i produktów odpowiadających za prawidłowe wyodrębnienie rodzajów odzieży, materiałów i produktów, składowanie towarów, identyfikowanie poszczególnych rodzajów produktów lub materiałów, umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach lub miejscach przechowywania i składowania, dbanie o porządek na stanowisku pracy
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wykształcenie: zasadnicze branżowe


Wymagania inne:

Praca w godz. 08.30-16.30. Zatrudnienie w ramach umowy o zorganizowanie stażu (program EFS+ (I) FEM). Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze PUP w Dąbrowie Tarnowskiej przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego), osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami.

Miejsce pracy:

Dąbrowa Tarnowska


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

APLIKUJ TERAZ