Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 85875

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Delegatury.


Praca poza siedzibą Delegatury – kontrolowanie przedsiębiorców na


terenie województwa małopolskiego, tj. obszarze działania Delegatury.


Praca z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych.


Stres związany z kontrolą, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i/lub


stronami.


Stanowisko pracy znajduje się na parterze.


W budynku urządzenia higieniczno–sanitarne znajdują się na tej samej kondygnacji, jest podjazd, występuje oświetlenie dzienne i sztuczne,


Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer przenośny, telefon, drukarkę stacjonarną

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli i prowadzenie postępowań pokontrolnych,
 • podejmowanie innych działań w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • ocena m.in. bezpieczeństwa i jakości produktów branży przemysłowej i usług,
 • opracowywanie zbiorczych, okresowych sprawozdań i informacji z wyników kontroli tematycznych,
 • udzielanie porad pisemnych i telefonicznych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków, informacji i porad
 • Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Znajomość ustaw: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej; ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ