Praca: Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Dąbrowa Tarnowska
Ogłoszenie o naborze Nr 84344

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, drukarkę i telefon. Praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne do budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz ciągi komunikacyjne na parterze są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia biurowe Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz pomieszczenie sanitarne zlokalizowane na parterze budynku są częściowo przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zakres zadań

 • Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym:
 • monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz wewnętrznych procedur i zaleceń dotyczących przetwarzania danych, przeprowadza audyty, opracowuje sprawozdania i zalecenia,
 • bierze udział w przeprowadzaniu analizy ryzyka i zagrożeń,
 • organizuje szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony danych osobowych, pełni funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych, udziela wsparcia i wyjaśnień osobom, których prawa zostały naruszone, sprawuje nadzór nad aktualizacją dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Prowadzi gospodarkę mandatową w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Rejestruje sprawy o wykroczenia w policyjnych bazach danych oraz aktualizuje dane dotyczące prowadzonych spraw,
 • Sporządza i wydaje zaświadczenia o zdarzeniach drogowych,
 • Opracowuje dokumentację fotograficzną sporządzoną przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz przekazuje ją do prowadzonych postępowań,
 • Prowadzi ewidencję godzin nadliczbowych policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego,
 • Rejestruje pojazdy w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty celem ich przekazania do archiwum,
 • Zastępuje technika do spraw administracyjno-biurowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w razie jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz przepisów wykonawczych
 • Znajomość obsługi komputera. Systematyczność i rzetelność. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy. Umiejętność pracy w zespole.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych
 • nieposzlakowana opinia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ