Account manager specyfika stanowiska

Account manager jest często nazywany również doradcą klienta, opiekunem klienta lub specjalistą do spraw obsługi klientów. Do jego obowiązków należy przede wszystkim pozyskiwanie klientów i podtrzymywanie pozytywnych relacji z tymi już pozyskanymi. Zajmuje się on także w dużej części sprzedażą produktów i usług, dlatego jego praca jest bardzo często porównywana do pracy przedstawiciela handlowego. Account manager bada potrzeby rynku oraz procesy na nim zachodzące (z uwzględnieniem działań konkurencji). Praca account managera z jednej strony jest niezwykle istotna dla funkcjonowania całości firmy i realizowania jej strategii. Z drugiej strony zawód account managera to zazwyczaj początek drogi zawodowej i osoby zajmujące to stanowisko starają się szybko awansować na kolejne lub też zmieniają branże. Jako account managerzy pracują przeważnie ludzi młodzi, którzy dopiero szukają swojej drogi zawodowej. Stanowisko to zazwyczaj obejmują ludzie świeżo po studiach. W tego typu pracy obserwuje się największą z możliwych rotacji.